· Inklusions-Sportfest IWO Berlin 2019 – Teaser


· Inklusionswoche Berlin 2017 – Teaser


· Der Film zur Inklusionswoche Berlin 2016


· Ankündigung der IWO Berlin 2016